ricard planas camps

Publicacions

Cultura i municipi: polítiques cultures municipals a Catalunya

--
Editada pel Departament de Periodisme i de Ciències de la Comunicació.

Coords. Josep M. Figueres, Àngels Ponsa i Antoni Reig.

Barcelona, 2007.

Ricard Planas Campsiglesiesassociats